Børn, unge og Familier

Her kan du læse mere vores aktiviteter som henvender sig specielt til børn, unge og Familier

Babysalmesang

Familien i Naturen

Juniorkor

Minikonfirmand

MUSiKiRKEN

Ungdomskor