Babysalmesang i Dronninglund Kirke

 

Babysalmesang henvender sig til børn fra ca. 3-10 måneder med forældre.

Vi har rigtig mange fødsler og dåb i Dronninglund Sogn i disse år, og det er en stor glæde at få lov at byde så mange små, nye mennesker velkommen i kirken. Derfor synes vi også, at det er vigtigt med gode tilbud til småbørnsfamilier i kirkens regi.

Formålet med babysalmesang er at videregive vores fantastiske salmer og at give børnene en unik oplevelse af nærvær med forældrene i kirkerummets skønne akustik. Vi synger, laver fagtelege, beder fadervor og danser med babyerne. Herefter er der tid til te/kaffe og hyggesnak.

Skal babyer nu lære salmetekster?

Nej, naturligvis kan babyer ikke synge salmer. Men de kan sanse musikken, stemmerne, bevægelserne og ikke mindst samværet med deres voksne.

Sang skaber glæde, og baby er ligeglad med, om du synes, du kan synge eller ej - din stemme er den smukkeste for din baby. Lysten til at synge og lege vil helt sikkert smitte positivt af på barnet. I er koncentrerede om hinanden med jeres stemmer gennem sang og pludren og med fysisk kontakt gennem leg og bevægelse. Vi arbejder med farver, lys, former, dans og bevægelseslege mellem barnet og dets forælder. Babysalmesang er altid på barnets præmisser. Vi ska­ber en tryg atmosfære gen­nem genkendelige rutiner fra gang til gang. Derfor består et forløb af de samme ca. 10 sange, hvoraf kun første vers gentages med tilhørende fagter eller rekvisitter. Sådan får de voksne også en chance for at lære sangene efterhånden.

Hvorfor babysalmesang?

Babysalmesang er en intens og positiv oplevelse for de mindste børn og deres forældre i kirken. Barnets sanser og op­mærksomhed stimuleres gennem sang, dans og leg. Fortsætter man med at synge med sit barn, vil man bidrage posi­tivt til udviklingen af barnets aktive og passive ordforråd. Derfor er det vigtigt også at inspirere forældrene til den særlige kontakt, som musikudøvelse giver mulighed for. Når vi vugger eller danser med vores barn, stimulerer vi barnets balance og dermed også barnets motoriske udvikling.
I en travl og stresset hverdag skaber babysalmesangen et frirum af nærvær, opmærksomhed og tilstedeværelse, som har en positiv indvirkning på relationen mellem barn og forælder. Dette nærvær kan let genskabes derhjemme fx på puslebordet ved hjælp af sangene og salmerne fra undervisningen.

Praktiske informationer

Hvornår?

Tirsdage kl. 10.00-11.30. Vi synger med babyerne i ca. 40 minutter. Herefter er der en kop te / kaffe og mulighed for hyggesnak ind til kl. 11.30. 

Vi har 2 forløb i foråret og 2 i efteråret. Et forløb strækker sig over 8 gange. Man tilmelder sig på forhånd og forpligter sig til at være med til hele forløbet. Det er gratis at være med. Der kan max. være 8 forældre med hver sin baby på holdet – tvillinger er selvfølgelig også hjerteligt velkomne.

Hvor?

I Dronninglund Kirke.

Tilmelding

Tilmelding med oplysning om forælders navn, adresse og telefonnummer samt babys navn og fødselsdato sker til Rikke på kirkekontoret på tlf. 98 84 42 43 eller på en mail til ran@km.dk. Tilmelding foregår efter ”først-til-mølle”-princippet.

Hvem?

For forældre med børn i alderen 3-10 måneder. Det er desværre ikke muligt at tage ældre søskende med.

Babysalmesang ledes af Susanne Rasmussen, som er organist og korleder i Dronninglund. Susanne er musiklæreruddannet og har 10 års erfaring med babysalmesang.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Susanne på tlf. 24 87 11 93 eller på mail ser@km.dk.


Datoer for babysalmesang

08dec kl. 10:00

Babysalmesang

 

08dec kl. 10:00
05jan kl. 10:00

Babysalmesang start

 

05jan kl. 10:00
12jan kl. 10:00

Babysalmesang

 

12jan kl. 10:00
19jan kl. 10:00

Babysalmesang

 

19jan kl. 10:00
26jan kl. 10:00

Babysalmesang

 

26jan kl. 10:00
02feb kl. 10:00

Babysalmesang

 

02feb kl. 10:00
09feb kl. 10:00

Babysalmesang

 

09feb kl. 10:00
16feb kl. 10:00

Babysalmesang

 

16feb kl. 10:00
23feb kl. 10:00

Babysalmesang

 

23feb kl. 10:00
02mar kl. 10:00

Babysalmesang

 

02mar kl. 10:00