Menighedspleje

Menighedspleje er den danske oversættelse af ordet diakoni. Diakoni betyder tjeneste, og det har, siden de første kristne menigheder opstod, været en naturlig del af kirkens liv, at vi i kraft af den kærlighed og omsorg Gud giver os, sættes fri til at tjene hinanden.

En menighedspleje er det kirkelig-sociale arbejde, der udføres i sognene. Der er derfor allerede meget menighedspleje i Dronninglund i form af besøgstjeneste, sognecafe, sogneeftermiddag, suppeaften og sorggruppe – kort sagt i alle de sammenhænge, hvor vi har et fællesskab.

I løbet af året samles der penge ind til sognets trængende. Derfor har vi fra menighedsrådets side taget initiativet til at danne en forening for menighedsplejen, så vi har nogle rammer for at forvalte disse midler. Med årene er der mulighed for at udbygge menighedsplejens aktiviteter i samarbejde med alle de gode kræfter, som allerede virker i sognet.

Bestyrelsen består både af præster, medlemmer af menighedsrådet og medlemmer af menigheden.

Formand: Alice Juul, Lindenovsvej 79, 9330 Dronninglund, mail: alicejuul55@gmail.com

Menighedsplejens CVR-nummer: 37511242.