Menighedsrådsvalg

Resultat af Valgforsamling afholdt d. 15. september og den Supplerende valgforsamling afholdt d. 6. oktober til Dronninglund- Dorfs Menighedsråd er i prioriteret rækkefølge:

Kandidatliste 1:

Kandidater for Dronninglund Sogn:                                         
1. Jens Jørgen Rasmussen                                                 
2. Sven Høyer                                                                               
3. Jørgen Nielsen
4. Elly Ørnberg
5. Finn Larsen
6. Svend Skak Jensen
7. Per M. Johansen
8. Nina Kibsgård Andreasen
9. Svend Bjerre Bøgh

Kandidater for Dorf Sogn:
1.   Vivi Balle Christensen
2.   Anna Margrethe Jakobsen

Suppleanter for Dronninglund Sogn                                         
1. Ole Andreasen                                                                  
2. Kristian Kristoffersen
3. Hermann Nielsen Raasted 
4. Peter Lemb Jakobsen
5. Birgit Særkjær

Suppleanter for Dorf Sogn:
1.   Susanne Hald Rasmussen

Såfremt der ikke er blevet indleveret alternative kandidatlister inden d. 13. oktober kl. 19.00 til valgbestyrelsen, så vil ovenstående valgresultat være gældende for det nye Menighedsråd. 
Ved indlevering af en alternativ valgliste vil det udløse afstemningsvalg, som i så fald vil skulle afholdes d. 17. november 2020.