Hvad er dåb

Dåben er Guds tilsagn om at han vil være med os alle dage indtil verdens ende. Det er en gave til os, et løfte om at vi er hans børn og altid er omfattet af hans kærlighed og tilgivelse.

I dåben svares der ja til menighedens trosbekendelse, som er grundlaget for det fællesskab vi bliver døbt ind i. 

Vi døber i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, de tre sider Gud giver sig udtryk i.

Faderen, som skabte jorden og alt, der lever og ånder derpå. 

Sønnen, der går med os gennem alt - helt gennem døden. 

Helligånden, der giver os at se, høre og tro, der knytter forbindelserne.

Du kan læse mere om den kristne dåb her