Indmeldelse

De fleste bliver medlem af folkekirken i forbindelse med deres barnedåb. Hvis du ikke blev døbt som barn, kan du melde dig ind i folkekirken ved at blive døbt. Du kontakter en præst og aftaler nærmere. Voksendåb og dåb af konfirmander foregår nogle gange ved gudstjenesten, nogle gange ved en særlig højtidelighed.

Hvis du er døbt i en anden kristen kirke, skal du ikke døbes igen for at blive medlem af folkekirken. Som medlem af et andet evangelisk-luthersk trossamfund i Danmark, kan du blive medlem af folkekirken ved at tilslutte dig en menighed i folkekirken og melde dig ind hos præsten.

Hvis du er døbt i et evangelisk-luthersk trossamfund i udlandet, bliver du automatisk medlem af folkekirken, når du flytter til Danmark, med mindre du meddeler, at du ikke ønsker det.

Hvis du har meldt dig ud, og gerne vil indmeldes i folkekirken igen, skal du kontakte din sognepræst. Under alle omstændigheder er det en god idé at kontakte præsten i dit sogn, hvis du vil være medlem

Udmeldelse

Hvis du vil melde dig ud, skal du tage kontakt til præsten eller kirkekontoret i dit sogn. Du kan henvende dig personligt eller skriftligt og skal ved anmodningen om udmeldelse oplyse hvor og hvornår du er født og døbt. Oplysningerne fremgår af din fødsels- og dåbsattest.

 

Er du under 18 år, skal indehaveren af forældremyndigheden træffe beslutningen. Er du fyldt 15 år, skal du dog samtykke i beslutningen.

 

Kirkebogsføreren registrerer udmeldelsen i kirkebogen og den bliver automatisk registreret i CPR-registret. Du får derefter tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest med en påtegning om, at du er udtrådt af folkekirken, og hvornår det er sket.

 

Efter udmeldelsen skal du ikke betale kirkeskat. Hvis kirkeskatten alligevel fremgår af din forskudsopgørelse, skal du henvende dig til SKAT, som retter fejlen.

 

Melder du dig ud, har du ikke ret til kirkelige handlinger. Præsten har pligt til at respektere din beslutning som en tilkendegivelse af, at du ikke ønsker kirkens medvirken ved dine personlige mærkedage. Ved de fleste kirkegårde er prisen for gravsted m.v. højere for personer, som ikke ved deres død var medlemmer af folkekirken. Det skyldes, at kirkegårdsdriften delvist finansieres af kirkeskatten, altså af medlemmerne. Du bør fortælle dine nærmeste om udmeldelsen og tale med dem om, hvordan du ønsker begravelse eller bisættelse.

 

Som medlem af folkekirken støtter du også via kirkeskatten en lang række kulturelle og sociale tiltag som kirken er involveret i. Når du melder dig ud af folkekirken, trækker du samtidig din støtte tilbage til disse lokale tiltag landet over.

 

Du kan godt blive viet i folkekirken, hvis din kommende ægtefælle er medlem og få dit barn døbt, selv om du ikke selv er medlem af folkekirken.