Konfirmation

Når tiden for konfirmationsforberedelse nærmer sig modtager eleverne i de kommende (eller nye) 7. klasser på Dronninglund Skole en indbydelse til undervisningen fra præsterne. Alle kan gå til konfirmationsforberedelse – også hvis man er i tvivl om hvorvidt konfirmationen er det rigtige for en selv – så kan det være en god lejlighed til at få stillet sine spørgsmål og afprøvet sine synspunkter.

Du kan også starte til forberedelse selv om du ikke er døbt, du skal blot døbes inden selve konfirmationen, se mere om dåb her.

Forberedelsen foregår ved undervisning i sognegården og kirken, samt ved deltagelse i gudstjenesterne i kirken.

Går du ikke i skole i Dronninglund men ønsker konfirmation her så kontakt os og vi laver en aftale om hvordan vi finder ud af det.

Præsterne kan altid kontaktes for spørgsmål.

Konfirmationer i Dronninglund Kirke 2021

30. april    7. A

1. maj       7. B

2. maj       7. C

Børnene konfirmeres efter de nydannede klasser.

Konfirmation i Dorf Kirke 2021

24. april

Konfirmationer i Dronninglund Kirke 2022

30. april   specialklassen

1. maj      7.A

7. maj      7.B

8. maj      7.C

Børnene konfirmeres efter de nydannede klasser.