Navngivning

Alle børn skal, inden de fylder seks måneder, have mindst et fornavn og et efternavn. Du kan se de aktuelle lister med godkendte navne på Familieretshusets hjemmeside.

Godkendte fornavne

 

Barnet kan blive navngivet ved dåb i Folkekirken eller i et anerkendt trossamfund. Barnet kan også navngives digitalt på borger.dk

 

Hvis I ikke giver barnet et fornavn inden for seks måneder, kan I få en bøde. Hvis barnet ikke har fået et efternavn inden for samme frist, får det automatisk morens efternavn.

Bemærk, at der findes særlige regler for børn, der er født i Sønderjylland. 

Findes et ønsket navn ikke på listen over godkendte navne, kan man prøve at søge alligevel. Kordegnen er behjælpelig.