Bryllup

Foto: Hartmann Schmidt Fotografi

Et kirkebryllup er en smuk begivenhed, og en dag som mange ser frem til. Det er helt specielt at stå i kirken og sige ja til hinanden foran familie, venner og Gud.

Når I vælger at blive gift i kirken, er det både en vielse og en velsignelse af jer. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et kirkebryllup handler også om kristen tro, håb og kærlighed. 
Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få en kirkelig velsignelse.

For at blive gift i folkekirken kræver det, at den ene af jer eller I begge er medlem.

Vielser i Dronninglund Slotskirke

Vielse i Dronninglund Slotskirke koster kr. 4833,31 kr. Beløbet prisreguleres hvert år.

Undtagelse herfor hvis:

  • En af parterne er eller har været bosiddende i i Dronninglund eller Dorf sogn eller

  • Deres børn, søskende eller forældre er bosiddende i Dronninglund eller Dorf sogn

  • Desuden kan man fritages fra betaling hvis den ene af parterne er døbt eller konfirmeret i Dronninglund kirke.

Betaling skal ske i god tid inden vielsen finder sted.

Der er tre mulige tidspunkter for vielse i Dronninglund Slotskirke. Kl. 13.00 – kl. 14.30 – og kl. 16.00

Ekstra pyntning kun med blomster og kun efter aftale med kirketjener
Hans Klausen (Kirkegårdsleder Henrik Wissing) 98843477 E-mail: heaw@km.dk

Kirken sørger for at alteret er pyntet med hvide blomster.

Anden pyntning på alteret kan kun ske med godkendelse fra kirketjener.

Anden pyntning i koret kun på opsatser og ikke på alterskranke eller døbefond.

Pyntning fra kortrappe og ned i kirkeskibet kan ske ved stolestader i de tilhørende vaser. (udlånes efter aftale)

Der må ikke sættes flere levende lys i kirken ud over de der allerede er der.

Ved vielse umiddelbart inden de store højtider (påske, pinse, høstgudstjeneste, og konfirmationer) er kirken pyntet og egen pyntning, kan ikke finde sted.

Ved flere vielser samme dag aftales pyntning indbyrdes parterne imellem.
- Fjernelse af blomster? Aftales inden med betjeningen.

Kastning af ris, fuglefrø, blomsterblade m.m. må kun finde sted uden for kirkens område - (uden for kirkemuren).

Evt. musikalske ønsker, der går ud over det traditionelle og ud over det der er aftalt med præsten, skal harmonere med og respektere vielsen, som en kirkelig handling og må klares af med organisten.

Fotografering og videooptagelser må ske uden blitz og kun nede fra kirkerummet. Altså ingen fotografering eller videooptagelser i koret når vielsen finder sted.

Kontakt

Kirkekontoret

Slotsgade 8 D, 9330 Dronninglund

Tlf. 98 84 42 43, e-mail: ran@km.dk

Åbningstider:

Mandag-Onsdag         10.00-14.00

Torsdag                     14.00-17.00

Det skal I gøre

Når I har fundet ud af, at I vil giftes, er der en række praktiske ting, I skal have styr på:

Lav en aftale: I skal ringe eller skrive til kirkekontoret for at aftale en dato for brylluppet. Når I har aftalt en dato for bryllup, vil præsten ringe til jer for at aftale et tidspunkt for en samtale.

Skaf en prøvelsesattest: I skal have en prøvelsesattest fra kommunen, som I skal aflevere på kirkekontoret. For at få en prøvelsesattest, skal I udfylde og aflevere en ægteskabserklæring.

Vælg vidner: Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være to vidner til stede. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen.

Vælg navn: Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I ansøge om det. Hvis navneændringen skal gælde fra jeres bryllupsdag, skal I i god tid inden vielsen søge navneændring på borger.dk.