Dronninglund Kirkegård

Ved siden af Dronninglund Kirke ligger den meget smukke gamle kirkegård.

Kirkegården er opdelt i flere forskellige afdelinger:

Den traditionelle afdeling, hvor gravsteder med en, to eller flere grave er omkranset af lave hække. Store eller små monumenter er flankeret af stedsegrønne eller opstammede planter, og der er mulighed for at give gravstedet et personligt præg.

Afdeling med chaussestens runding, som er udlagt som familiegravsteder. Gravstederne er hegnet med chaussesten, som sættes af kirkegården. Opstilles der monumenter, skal der på bagsiden plantes stedsegrønt. Betaling for renholdelse af gravstederne er obligatoriske så længe gravstedet består.

Urneafdeling med traditionel anlægsform, hvor hvert gravsted er omgivet af en lav taks hæk. Gravstederne er udlagt i 100 x 100 cm.

Urneafdeling med mindeplader i en fællesplæne, som ligger i det nye område langs med åen. Ens mindeplader nedlægges i niveau med græsset, og plænen vedligeholdes af kirkegården. Der må ikke foretages udsmykning, beplantning eller granpålægning af gravpladsen. Der må lægges en fladt bunden buket eller nedgraves en granitvase i højre side af mindepladen.

Afdeling for ukendte grave i fællesplæne for urner og kister. Dette er en anonym form for urne og kisteanbringelse i fællesanlæg, hvor der ikke er markering af de enkelte grave. Blomster og kranse må kun anbringes på en dertil indrettet plads. Afdelingen renholdes af kirkegården. Ved urnenedsættelse kan pårørende ikke være til stede.

Takster

Vedtægter