Lunderbjerg Kirkegård

Ud over den store smukke kirkegård ved Dronninglund Kirke, har der i århundreder ligget en anden kirkegård i sognet, og det er igen blevet muligt at få nedsat urner på denne kirkegård.

Kirkegården hedder Lunderbjerg eller Lundager gl. kirkegård. Den ligger ved Nordre Ringgade, ca. 1 km nord-vest for Dronninglund Kirke, og kan fra Nordre Ringgade ses som en lille lund ude på marken.

 Første gang vi støder på den i skriftlige kilder er i 1717, hvor den kaldes den nye kirkegård.  Vi ved ikke, præcis hvornår eller hvorfor denne kirkegård blev oprettet, men måske var kirkegården ved Dronninglund kirke blevet for lille i forbindelse med en epidemi.

Stedet levede en stille tilværelse indtil 1945, hvor tyske flygtninge strømmede nordpå og mange blev indkvarteret på Dronninglund Slot. Nogle af flygtningene døde, og da der ikke var megen plads på kirkegården, var man nervøse for at få den fyldt helt op på kort tid, for hvor mange flygtninge ville omkomme? Da tog man kirkegården ved Lunderbjerg i brug igen. Det blev dog kun til 11 begravelser, som alle blev foretaget i det nordøstlige hjørne.

I 1966 blev de tyske flygtningegrave samlet på større kirkegårde. De jordiske rester af dem, der var begravet på Lunderbjerg Kirkegård, blev flyttet til Grove kirkegård. Menighedsrådet var meget imod flytningen. I alle årene var gravene og kirkegårdene blevet passet. De følte, det var en krænkelse af gravfreden, og til det sidste kæmpede menighedsrådet imod, men forgæves.

Området henligger i dag som et naturområde.

Vedtægter