Menighedsrådsmøder i 2021

 

Tirsdag d. 12/1

 

Dagsorden til næste møde kan læses her

 

Referater kan læses her