Medarbejdere ved Dronninglund Kirke

Kirkegårdsleder

Henrik Wissing

Tlf. 98 84 34 77

E-mail: 

heaw@km.dk

Kontortid:

Mandag - fredag kl. 11-12

eller efter aftale

Kordegn

Rikke Andersen

Tlf. 98 84 42 43

E-mail:

dronninglund.sogn@km.dk

Sikker henvendelse til kirkekontoret

Kontortid:

Mandag -onsdag kl. 10-14

torsdag kl. 14-17

Sognepræst (KBF)

Rune Thomassen

Tlf. 24 87 11 89

E-mail:

rlt@km.dk

Sikker henvendelse til Rune

Fast fridag mandag

Sognepræst

Hanne Svensmark

Tlf. 24 87 11 90

E-mail:

hsv@km.dk

Sikker henvendelse til Hanne

Fast fridag mandag

Studie orlov fra d. 11. august - 30. november.

Kirke- og kulturmedarbejder

Doris Vest Steen

Tlf. 51 52 02 90

E-mail:

dvst@km.dk

Organist

Susanne Rasmussen

Tlf. 24 87 11 93

E-mail:

ser@km.dk

Fast fridag mandag

Kirkesanger og kordegnevikar

Ea Cathrine Kibsgaard

E-mail:

eck@km.dk

Fast fridag mandag

Vikarpræst for Hanne

Arne Mumgaard

Tlf.: 22 33 84 91

E-mail:

armum@km.dk

Fast fridag mandag