Dronninglund Kirke

Dronninglund Kirke ligger i Dronninglund Sogn i Brønderslev Kommune.

Dronninglund Kirke er en vejkirke, det vil sige, at kirken er åben for besøgende mandag-fredag kl. 8.00-18.00. Kirken kan dog være lukket for besøgende på grund af handlinger.

 

Se flere billeder og beskrivelser af kirken her

 

I juli og august måned tilbyder vi rundvisninger i Kirken hver onsdag kl. 16.00, kontakt kirkekontoret for mere information. 

 

Kirkens historie

Kirken er bygget et sted mellem 1160 og 1200 som klosterkirke for Hundslund nonnekloster. Kirken, som blev bygget ud fra klosterets sydfløj, var dengang enlænget og væsentlig kortere end i dag.

Hen imod år 1500 blev kirken ombygget og udvidet. Der blev tilbygget to korsarme og kirken blev forhøjet og overhvælvet. Der blev tilføjet et nyt kor og et våbenhus. Kort tid efter begyndte udsmykningen med kalkmalerier i søndre korsarm. Kalkmalerierne i Dronninglund Kirke er på mange måder enestående, der findes fx billeder af de ni helte, som ikke kendes fra andre kirker. 

Ved reformationen i 1536 inddrog kongen kirkens og klosterets gods og derefter fulgte en periode med kongelige lensmænd i Hundslund. Den første adelige ejer, Hans Johansen Lindenow, der overtog kloster og sogn i 1581, byggede et nyt kor med underliggende gravkælder og satte nyt klokkestokværk med spir og gavle på tårnet. Under hans og de følgende Lindenow'ers tid er desuden herskabsstolene  øverst i kirken og herskabspulpituret yderst mod vest, det udskårne træværk i altertavlens opbygning samt selve prædikestolen kommet til. 

Ved Dronning Charlotte Amalies overtagelse af Hundslund Kloster i 1690, skiftede kloster og kirke navn til henholdsvis Dronninglund Slot og Kirke.

Det meste af det nuværende inventar skyldes Prinsesse Sophie Hedvig, der ejede Dronninglund Slot fra 1716-1729. Det gælder bl.a. orgelpulpituret og orgelfacaden med de "blinde" træpiper samt den enestående baldakin over døbefonten, som bærer prinsessens våbenskjold. 

Omkring 1940 blev kirken og dens inventar grundigt restaureret. 

Billeder fra Dronninglund Kirke