Rundinger

Afdelingen med chaussestens rundinger, er udlagt som familiegravsteder. Gravstederne er hegnet med chaussesten, som sættes af kirkegården. Opstilles der monumenter, skal der på bagsiden plantes stedsegrønt. Betaling for renholdelse af gravstederne er obligatoriske så længe gravstedet består.

 

Gravstederne udlægges nu udelukkende som urnegravsteder. Ved tidligere kistenedsættelse på allerede erhvervet gravsted, er kistebegravelse dog stadig en mulighed.  

 

Der er ingen ledige gravsteder i denne afdeling.