Sognebåndsløsning

Enhver der er medlem af Den Danske Folkekirke kan løse sognebånd til en anden præst end sognets præst. Hvis du fraflytter et sogn kan du altså beholde din tilknytning til den præst du kender. Du kan vælge om du vil flytte din stemmeret med eller om vil beholde den i det sogn du flytter til. Hvis du flytter din stemmeret så kan du stemme til menighedsrådvaglet i det sogn hvor den præst du har løst sognebånd til har sit embede.

Ønskes sognebåndsløsning rettes henvendelse til den præst, hvortil sognebåndet ønskes knyttet.

Bemærk at sognebåndsløsningen automatisk ophører når præsten fratræder sit embede i sognet.