Dåb / Navngivning

Barnedåb

Barnedåb foregår som regel som en del af den almindelige søndagsgudstjeneste. Vi har plads til 3 dåb ved hver gudstjeneste.

Når I har et ønske om dåbstidspunkt, så ring til kirkekontoret og lav en aftale.

 

Konfirmanddåb

Ønskes dåb senere af større børn  eller i forbindelse med konfirmation, kontaktes en af præsterne. Det kan både foregå som en del af den almindelige søndagsgudstjeneste, umiddelbart efter en gudstjeneste eller efter anden aftale.

 

Voksendåb

Det er aldrig for sent at blive døbt, så nærer du som voksen et ønske om at blive døbt, så kontakt en af præsterne for samtale. Vi tilbyder den forberedelse som er nødvendig og samtaler omkring indholdet af dåben og hvordan det sker helt praktisk.

En voksendåb kan både finde sted i den almindelige søndagsgudstjeneste og under mere private former.


Faddere og dåbsvidner

Der skal vælges mindst to og højst fem faddere ved en dåb. For at være fadder eller dåbsvidne skal man selv være døbt og være fyldt 13 år.

Faddernes navne og adresser skal oplyses til kirkekontoret.

 

Vil du vide mere om dåb, kan du læse her.

 

Navngivning

Alle børn skal, inden de fylder seks måneder, have mindst et fornavn og et efternavn.

Barnet kan blive navngivet ved dåb i Folkekirken, i et anerkendt trossamfund eller barnet kan navngives digitalt på borger.dk

Du kan se de aktuelle lister med godkendte navne fra Familieretshusets hjemmeside her: godkendte fornavne  og frie efternavne

Hvis I ikke giver barnet et fornavn inden for seks måneder, kan I få en bøde. Hvis barnet ikke har fået et efternavn inden for samme frist, får det automatisk morens efternavn.

 

Bemærk, at der findes særlige regler for børn, der er født i Sønderjylland.

 

Findes et ønsket navn ikke på listen over godkendte navne, kan man prøve at søge alligevel. Kordegnen er behjælpelig.

 

Hvis du navngiver dit barn digitalt via borger.dk kan du godt få det døbt i kirken senere.