Menighedsrådet

Formand, Jens Rasmussen

Formand

Jens Rasmussen

Tlf. 24 94 46 46

E-mail:

meni2016j@gmail.com

Næstformand, Nina Kibsgaard Andreasen

Næstformand

Nina Kibsgaard Andreasen

Tlf. 23 35 28 50

9330 Dronninlgund

Kontaktperson, Per Munch Johansen

Kontaktperson

Per Munch Johansen

9330 Dronninglund

E-mail:

per.munch.johansen@gmail.com

Kassér, Jøren Nielsen

Kassér

Jørgen Nielsen

Tlf. 25 44 75 02

E-mail:

joergen.nielsen.try@gmail.com

Kirkeværge Dronninglund, Finn Larsen

Kirkeværge Dronninglund

Finn Larsen

Tlf. 22 61 95 07

E-mail:

finn9330@mail.dk

Kirkeværge Dorf, Anna Jakobsen

Kirkeværge Dorf

Anna Jakobsen

Tlf. 42 21 27 50

E-mail:

annarejkjaer@gmail.com

Sekretær, Svend Bjerre Bøgh

Sekretær

Svend Bjerre Bøgh

 Tlf. 24 82 10 88

E-mail:

sb1198810@hotmail.com

Menigt medlem, Elly Ørnberg

Menigt medlem

Elly Ørnberg

Tlf. 21 76 16 28

E-mail:

elly@oernberg.dk

Menigt medlem, Sven Høyer

Menigt medlem

Sven Høyer

Tlf. 29 68 44 79

E-mail:

sven9330@gmail.com

Menigt Medlem, Vivi Christensen

Menigt medlem

Vivi Balle Christensen

Tlf. 40 31 22 32

E-mail:

dorfvej@hotmail.com

Menigt medlem Svend Skak Jensen

Menigt medlem

Svend Skak Jensen 

Tlf. 26 92 30 44

E-mail:

skaknord@yahoo.dk

Sognepræst, Hanne Svensmark

Sognepræst

Hanne Svensmark

 Tlf. 24 87 11 90

E-mail:

hsv@km.dk

Sognepræst, Rune Thomassen

Sognepræst

Rune Thomassen

 Tlf. 24 87 11 89

E-mail:

rlt@km.dk

Personalerepræsentant, Henrik Wissing

Personale

repræsentant

Henrik Wissing

 Tlf. 24 87 12 08

E-mail:

heaw@km.dk

Menighedsrådet udgør ledelsen af sognekirken og har ansvaret for kirkens liv og vækst

Menighedsrådet er sammensat af valgte medlemmer, som er frivillige samt præsterne. Menighedsrådet har også ansvaret for kirkens økonomi og er arbejdsgiver for alle personalegrupper undtaget præsterne.

Menighedsrådet spiller også en central rolle ved ansættelsen af præsterne.

Der vælge nyt menighedsråd hver 4. år, næste gang der skal være valg til menighedsrådet er i 2024. Kunne du tænke dig at komme med i menighedsrådet i Dronninglund og Dorf sogne, så er du meget velkommen til at kontakte menighedsrådet og høre mere om hvordan du gør.