Menighedsrådet

Formand

Jens Rasmussen

Tlf. 24 94 46 46

E-mail:

meni2016j@gmail.com

Næstformand

Per Munch Johansen

9330 Dronninglund

E-mail: per.munch.johansen@gmail.com

Kontaktperson

Sven Høyer

Tlf. 29 68 44 79

E-mail:

sven9330@gmail.com

Kirkeværge Dronninglund

Finn Larsen

Tlf. 22 61 95 07

E-mail:

finn9330@mail.dk

Kassér

Jørgen Nielsen

Tlf. 25 44 75 02

E-mail:

joergen.nielsen.try@gmail.com

Menigt medlem

Svend Skak Jensen 

Tlf. 26 92 30 44

E-mail:

skaknord@yahoo.dk

Menigt medlem

Nina Kibsgaard Andreasen

Tlf. 23 35 28 50

9330 Dronninlgund

 

Menigt medlem

Elly Ørnberg

Tlf. 21 76 16 28

E-mail:

elly@oernberg.dk

Menigt medlem

Svend Bjerre Bøgh

 Tlf. 24 82 10 88

E-mail:

sb1198810@hotmail.com

Menigt medlem

Vivi Balle Christensen

Tlf. 40 31 22 32

E-mail:

dorfvej@hotmail.com

Menigt medlem

Anna Jakobsen

Tlf. 42 21 27 50

E-mail:

annarejkjaer@gmail.com

Sognepræst

Hanne Svensmark

 Tlf. 24 87 11 90

E-mail:

hsv@km.dk

Sognepræst

Rune Thomassen

 Tlf. 24 87 11 89

E-mail:

rlt@km.dk

Personale

repræsentant

Henrik Wissinw

 Tlf. 98 84 34 77

E-mail:

heaw@km.dk

Menighedsrådet udgør ledelsen af sognekirken og har ansvaret for kirkens liv og vækst

Menighedsrådet er sammensat af valgte medlemmer, som er frivillige samt præsterne. Menighedsrådet har også ansvaret for kirkens økonomi og er arbejdsgiver for alle personalegrupper undtaget præsterne.

Menighedsrådet spiller også en central rolle ved ansættelsen af præsterne.

Der vælge nyt menighedsråd hver 4. år, næste gang der skal være valg til menighedsrådet er i 2024. Kunne du tænke dig at komme med i menighedsrådet i Dronninglund og Dorf sogne, så er du meget velkommen til at kontakte menighedsrådet og høre mere om hvordan du gør.