Menighedsrådsvalg til Dronninglund og Dorf sogne

 

Hver fjere år er der valg til menighedsrådet, DU har derfor muligheden for komme med i menighedsrådet for Dronninglund og Dorf sogne til valget i september. Som medlem i menighedsrådet har du mulighed for at bidrage med dine kompetencer inden for de områder du brænder for. 

 

Ingen kan alt, alle kan noget

I menighedsrådet arbejder vi sammen i et stort menighedsfyldt fællesskab og derfor kan vi meget mere for alle i sognet.

Du kan som medlem af menighedsrådet være med til at gøre en forskel for dine medmennesker og fortælle hvor hjælpen er nær i det kirkelige rum.

 

Kirken vil noget for alle - hvem andre vil og kan det?  

Menighedsrådet arbejder sammen med præsterne og kirkens medarbejder om at tale til mennesker - her og nu.  

 

Kirkens diakonale arbejde

Kirken bidrager til et aktivt kulturelt liv i byen, med koncerter, grundlovsarrangement, sogneeftermiddage og forskellige arrangementer for børn. De har gode visioner om at kirken også skal være for børn. Kirken arbejder for at samle penge ind til julehjælpen, tilbyder familienetværk for udsatte og ensomme familier, de har også en sorggruppe der hjælper folk som har mistet en af deres kære.

 

Vi gør noget for at andre kan få en god oplevelse sammen  

Der sker en masse gode ting under kirkens paraply som giver positiv omtale og feedback, for eksempel familienetværket hvor flere familier har fået et nyt fælleskab sammen, og sogneaftner hvor folk mødes til et spændede foredrag og snak med hinanden.

 

Vi bestemmer hvordan VORES kirke skal drives

Mange beslutninger er lagt ud til menighedsrådet. Alt administreres ikke fra et hovedekontor i Aalborg. Man kommer ind i et meningsfuldt arbejdsfællesskab, hvor det er muligt at byde ind med de evner og interesser man har. 

 

Fordi det er en del af det samfund vi lever i

Menighedsrådet er med til at sørge for at vi har de ansatte, der gør at vi har den aktivitet som en stor del af byens borgere benytter sig af. 

 

Samarbejde gør os alle bedre

Økonomi er sjovt, som kasserer i et menighedsråd ligger der en stor opgave med at bogføre, lave budgetter og konterer regninger og holde styr på en masse betalinger. 

 

Menighedsrådet har desuden ansvaret for 

Kirkens økonomi

Personaleledelse

Kulturarven - kirkebygninger og arealerne omkring

Kirkelivet

 

Interesseret ? 

Lyder alt dette eller noget af det interessant, så har DU muligheden for at komme med i menighedsrådet og blive en del af vore mseningsfulde arbejdsfælleskab til valget d. 17. spertember 2024 kl. 19 i Dronningund Sognegård.

 

Du kan læse mere om valget her under, du er også velkommen til at kontakte en fra menighedsrådet for at høre mere om det at sidde i et menighedsråd. 

Læs meget mere om valget her

Praktisk Information

 

Hvornår

14. maj kl. 19.00

Orienteringsmøde 

 

17. September kl. 19.00

Valgforsamling 

 

Hvor

Det foregår i

Dronninglund Sognegård

Rævdalsvej 5, 9330 Dronninglund