Medlemskab

Indmeldelse

 

Man bliver automatisk medlem af Folkekirken når man bliver døbt. Hvis man bliver døbt med en kristen dåb i et anerkendt trossamfund, kan man anmode om optagelse i Folkekirken ved at henvende sig til Sognepræsten. 

 

Udmeldelse 

Hvis man ønsker at blive udmeldt af Folkekirken kan man lave en sikker henvendelse via dette link,  venligst vedhæft en fødsels- og dåbsattest eller oplys hvor og hvornår du er født og døbt. Efter udmeldelsen får man tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest, hvor det fremgår af attesten at man er udtrådt af den Den Danske Folkekirke. 

 

Ved udmeldelse fritages man for at betale kirkeskat. Man mister samtidig retten til at blive betjent af en præst fra Folkekiken i forbindelse med begravelse. 

 

Man kan til en hver tid genindtræde i Den Danske Folkekirke, ved at henvende sig personligt eller skriftligt til Sognepræsten. 

 

Man er stadig velkommen i kirken.

 

Der opkræves ingen gebyrer ved indmeldelse eller udmeldelse.