Menighedsrådets udvalg

Her kan du se hvilke udvalg vi har under Dronninglund og Dorf menighedsråd og hvad de laver.

Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalget koordinerer og arrangerer mange af kirkens arrangementer for voksne. Herunder koncerter, 4. maj fejring, grundlovsmøde, høst, sogneaften, studiekredse og kunst i sognegården.

Aktivitetsudvalget består af:

Hanne Svensmark, Rune Thomassen, Elly Ørnberg, Svend Skak Jensen, Vivi Balle Christensen, Susanne Hald Kristensen, Jørgen Nielsen, Anna Jakobsen og Susanne Rasmussen.

Børne- og familieudvalg

Børne- og familieudvalget er forum for aktiviteter og gudstjenester, der henvender sig til familier, børn og unge. Det omfatter eksempelvis fastelavns – og høstgudstjenester, krybbespil, Kirke-Kalle, Musikirken og babysalmesang. Udvalget har også medlemmer fra det frivillige børne- og ungearbejde i sognet, der tæller FDF, KFUM og KFUK og Dronninglund Efterskole.

Børne- og familieudvalget består af:

Rune Thomassen, Hanne Svensmark, Elly Ørnberg, Anna Jakobsen, Nina Kibsgaard og Susanne Rasmussen.

Diakoniudvalg

I samarbejde med menighedsplejen tager diakoniudvalget sig af de opgaver som har med kirkens omsorg for andre at gøre. Det er for eksempel sognecafeen, besøgstjeneste, salmesang for demensramte, en årlig gudstjeneste for efterladte efter selvmord og ikke mindst uddeling af julekurve.

Diakoniudvalget består af:

Hanne Svensmark, Rune Thomassen, Jørgen Nielsen, Alice Juul, Jens Nørgaard, Nina Kibsgaard og Bente Rasmussen.

Grøn kirke udvalg

Dronninglund Kirke har siden 2019 været Grøn Kirke. Det grønne udvalg har til opgave at holde øje med vores rutiner og følge op på ideer til, hvad det giver mening at gøre for at være mere miljøvenlig og bæredygtig.

Grøn kirke udvalget består af:

Hanne Svensmark, Finn Larsen, Per Johansen,Henrik Wissing og Svend Skak Jensen.

Kirke- og kirkegårdsudvalg

I kirke- og kirkegårdsudvalget samles vi når der er særlige ting som skal besluttes, i denne periode har vi besluttet at der skal laves en udviklingsplan for vores kirkegårde. Derudover er vi med ved det årlige kirkesyn, hvor kirkerne og kirkegårdene gennem gåes.  

Kirke- og kirkegårdsudvalget består af:

Svend Skak Jensen, Henrik Wissing, Jens Rasmussen og Sven Høyer.

Kommunikationsudvalg 

Som kirke skal vi nå ud til folk på mange måder. Kirkeblad, hjemmeside, annoncer, digitale medier. Kommunikationsudvalget, der mest består af ansatte, koordinerer bestræbelserne og planlægger, hvordan vi bliver bedre til at formidle. kirkegårdene gennem gåes.  

Kommunikationsudvalget består af:

Rikke Andersen, Hanne Svensmark, Rune Thomassen, Ea Cathrine Kibsgaard, Doris Vest Steen og Per Johansen.

Korråd

Korrådet opstår ved særlige lejligheder og arbejder med emner som fejring af korjubilæum, korrejser og andre beslutninger angående korets struktur og fremtid.

Korrådet består af:

Susanne Rasmussen, Elly Ørnberg og Ea Cathrine Kibsgaard.

Menighedsplejen

Menighedsplejen er en bestyrelse som arbejder i tæt samarbejde med kirkens diakoniudvalg. Der afholdes en årlig generalforsamling. Menighedsplejens vigtigste opgave er at samle penge ind og uddele julekurve, men kan også tage sig af anden hjælp til mennesker i sognet, som f.eks. hjælp til konfirmationsudgifter.

Menighedsplejen består af:

Rune Thomassen, Hanne Svensmark, Asta Skaksen, Jørgen Nielsen, Karsten Madsen, Bente Rasmussen og Nina Kibsgaard. 

Præstgårdsudvalg

Præstegårdsudvalget træffer beslutningerne om vedligeholdelse og renovering af præstegården. I denne valgperiode er der truffet beslutninger om nyt tag, renovering af altan og ny forhave. 

Præstgårdsudvalget består af:

Anna Jakobsen og Per Johansen.

Menighedsrådets repræsentant til kulturel samvirke

Rådet Kulturelt Samvirke er sammensat for at flere foreninger kan gå sammen om kulturelle arrangementer så som foredrag, koncerter, debataftener, markering af specielle begivenheder og mærkedage, menighedsrådet har også en repræsentant med i rådet.

Menighedsrådet repæsentant er:

Elly Ørnberg

Samarbejdsudvalg

I samarbejdsudvalget arbejder vi sammen med Asaa og Melholt menighedsråd om samarbejdet mellem de fire kirkegårde.

Samarbejdsudvalget består af:

Svend Skak Jensen, Jørgen Nielsen, Henrik Wissing, Kirsten Hylander, 

Karen-Marie Kristensen, Birgit Hassingboe og Laurits Bak Jensen

Sognegårdsudvalg

I Sognegårdsudvalget arbejder vi med drift, vedligeholdelse og renovering af sognegården.

Sognegårdsudvalget består af:

Finn Larsen, Per Johansen og Svend Skak Jensen.

Valgbestyrelse

Valgbestyrelse arbejder med menighedsrådsvalg hver 4. år.

Valgbestyrelsen består af:

Jørgen Nielsen, Svend Bjerre Bøgh og  Per Johansen.