Når nogen dør

I dagene efter et dødsfald skal man som pårørende midt i sorgen tage stilling til en masse spørgsmål og ordne mange praktiske ting. De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse.

 

Når en person dør, skal det anmeldes til begravelsesmyndigheden, det vil sige sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor den afdøde havde bopæl. Bedemanden eller pårørende udfylder dødsanmeldelsen på borger.dk.

 

De pårørende skal desuden tage stilling til, om den afdøde skal begraves eller brændes, hvor det skal foregå og valg af kirkegård.

 

Ønsker I et nyt gravsted på Dronninglund kirkegård, så er I velkomne til at kontakte kirkegårdskontoret for at høre om mulighederne.

 

Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken kan begravelsen finde sted i  kapellet, uden præst og uden jordpåkastelse.

 

På Kirkeministeriets borgerportal kan du finde  en vejledning til pårørende: http://www.km.dk/borgerinformation/doedsfald/praktiskeraad/


Samtale med præsten


Før begravelsen har de pårørende en samtale med præsten, hvor man sammen forbereder begravelsen. Man snakker om ønsker, vælger salmer og aftaler alt det praktiske. Måske har afdøde selv bestemt, hvordan han/hun gerne vil have det. Måske har de pårørende nogle ønsker. Ellers finder I ud af det sammen. Præsten vil også gerne høre lidt om den afdøde.

 

Du kan finde inspiration til salmer her.

 

Samtalen er også et godt sted at snakke om sorg, frustration, taknemmelighed og alle de andre følelser, der dukker op i forbindelse med et dødsfald. Husk at præsten også er der for at støtte og lytte. Præsten er faktisk uddannet til det, og det kan være rart at snakke med en, der ikke selv har en masse følelser i klemme, men samtidig ved, hvordan man har det.

 

Vil du vide mere om begravelse så kan du læse mere her. 

Kontakt: 

 

Præster:

Rune Thomassen

Tlf. 24 87 11 89

E-mail: rlt@km.dk

Fast fridag mandag.

 

Hanne Svensmark

Tlf. 24 87 11 90

E-mail: hsv@km.dk

Fast fridag mandag.

 

Kirkegårdskontoret:

Henrik Wissing

Tlf. 24 87 12 08

E-mail: heaw@km.dk

Træffes

mandag-fredag kl. 11-12

eller efter aftale.