Når du får et barn

Hvad gør du så?

 

Et barns fødsel bliver anmeldt til kirkekontoret af jordemoderen, men er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen. Du kan anmelde dit barns fødsel via blanketten "Fødselsanmeldelse" senest 14 dage efter fødslen. Læs mere på Personregistrering.dk

 

Er I som forældre til barnet gift med hinanden, bliver faderskabet automatisk registreret.

 

Hvis I ikke er gift med hinanden og sammen ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, skal I sende en omsorgs- og ansvarserklæring senest 28 dage efter barnets fødsel. Faderskabet bliver derved fastslået, og I får fælles forældremyndighed.

 

I kan afgive en omsorgs- og ansvarserklæring på borger.dk

 

Familieretshuset rejser en faderskabssag, hvis der ikke er modtaget en omsorgs- og ansvarserklæring for et barn af ugifte forældre inden 28 dage.

Babysalmesang