Urnegravsteder

Der er flere muligheder for et urnegravsted på Dronninglund Kirkegård.

Der er afdelinger  med traditionel anlægsform, hvor hvert gravsted er omgivet af en lav taks hæk. Gravstederne er udlagt i 100 x 100 cm.

 

Der er en urneafdeling med mindeplader i en fællesplæne, som ligger i det nye område langs med åen. Ens mindeplader nedlægges i niveau med græsset, og plænen vedligeholdes af kirkegården. Der må ikke foretages udsmykning, beplantning eller granpålægning af gravpladsen. Der må lægges en fladt bunden buket eller nedgraves en granitvase i højre side af mindepladen.

 

Der er en afdeling for ukendte grave i fællesplæne for urner. Dette er en anonym form for urneanbringelse i fællesanlæg, hvor der ikke er markering af de enkelte grave. Blomster og kranse må kun anbringes på en dertil indrettet plads. Afdelingen renholdes af kirkegården. Ved urnenedsættelse kan pårørende ikke være til stede.